Rss

Раководство

3.Prof_.dr_.-Aleksandar-Naumovski-188x300Претседател на Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија

проф. д-р Александар Наумовски

e-mail: naumovskialeksandar@yahoo.com

моб.тел. 070 430 088

Секретар на Федарацијата на спортските педагози на Република Македонија

Душко Сачкарски

e-mail: fsprm@yahoo.com

моб.тел. 071 316 881

www.fsprm.mk