Федерација на спортски педагози

Федерацијата има реализирано повеќе стручни и научни теоретскии и апликативни активности.

За Федерацијата

Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија е основана во 1953 година. Таа е една од најстарите федерации во Република Македонија. Во нејзиниот состав, со оглед на степенот на стручното образование се вбројуваат над 1500 спортски педагози, меѓу кои најголемиот дел се со високо образовани од областа на кинезиологијата. Еден дел од нив се магистри и доктори на науки од таа област. Забележителен број од нив, активно делуваат и се членови во работните тела на Федерацијата.

Функција на Федерацијата

Последни новости

Покана за 16та Меѓународна Научно Стручна Конференција за Спорт и Физичко Образование на Младите

Почитувани колешки и колеги  Во прилог Ви праќаме покана за учество на 16 Меѓународна Научнo Стручна Конференција која ќе се одржи во Куманово, 15 и 16ти  Мај, 2020 година во организација на Федерацијата на спортски педагози на Република Македонија.  Насловите и

УСПЕШНО ОРГАНИЗИРАН 22-РИОТ СИМПОЗИУМ НА ФСПРМ

Федерацијата на спортски педагози на Република Македонија успешно го организираше 22-риот Симпозиум за спорт и физичко воспитување на младите, на 4-ти и 5-ти октомври, 2019 година во Струга. Симпозиумот беше реализиран со поддршка

15 – та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Почитувани колешки и колеги, Во прилог Ви испраќаме Покана за 15 Научна Меѓународна конференција, 28 и 29 април 2017 год. во Велес, Република Македонија. Презентираните трудови ќе бидат објавени во меѓународните списанија: RESEARCH IN