Покана за 16та Меѓународна Научно Стручна Конференција за Спорт и Физичко Образование на Младите

Почитувани колешки и колеги 

Во прилог Ви праќаме покана за учество на 16 Меѓународна Научнo Стручна Конференција која ќе се одржи во Куманово, 15 и 16ти  Мај, 2020 година во организација на Федерацијата на спортски педагози на Република Македонија. 

Насловите и апстрактите на трудовите, на мајчин јазик на авторот и на англиски јазик во електронска форма,треба да се достават најдоцна до 08 мај 2020 година на email: [email protected]fsprm@yahoo.com или на [email protected].

Ве очекуваме, 
Федерација на спортските педагози на Република Македонија

Превземете ја Поканата 

Сподели
Facebook
Twitter
LinkedIn