12 – та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Основни теми:

РЕЛАЦИИ НА АНТРОПОЛОШКИОТ СТАТУС, ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И МОТОРНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНАТА И МЛАДАТА УЧИЛИШНА ВОЗДРАСТ

Слободни теми од областа на:

ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТОТ И КИНЕЗИОЛОГИЈАТА

ОПШТА ПРОГРАМА

11 април 2014 год(Петок)

09,00-11,00 Регистрација на учесниците.
11,00-11,30 Отворање на Конференцијата.
11,30-12,00 Кафе пауза.
12,00-14,00 Презентирање на трудовите со дискусија.
14,00-15,30 Презентирање на трудовите со дискусија.
15,30-16,30 Пауза за ручек.
16,30-18,30 Презентирање на трудовите со дискусија.

12 април 2014 год(Сабота)

09,00-10,00 Презентирање на трудовите со дискусија.
10,00-13,00 Посета на културно-историски знаменитости во Скопје
14,00           Завршување на Конференцијата.

Превземете ја поканата, Велес, 2014

Сподели
Facebook
Twitter
LinkedIn