20 – ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Почитувани колешки и колеги,

Во прилог Ви испраќаме Покана за 20 Меѓународeн научен Симпозиум, за  Спортот и Физчкото образование, ОХРИД, Република Македонија, 30 септември и 1 октомври, 2016 год.

Превземете ја Поканата Охрид 2016

Презентираните трудови ќе бидат објавени во меѓународните списанија: RESEARCH IN KINESIOLOGY и ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, кои се презентирани и вклучени со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Textи индексирани во: DOAJ Directory of Open Access Journals; WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services;COBIB.MK – Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB);GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University

Со надеж дека ке се видиме на Симпозиумот,примите срдечни поздрави.

Федерација на спортските педагози на Република Македонија 

проф. д-р Александар Наумовски , претседател на Федерацијата

Гордан Стојчевски, секретар на Федерацијата

Сподели
Facebook
Twitter
LinkedIn