23 – ри СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Почитувани колешки и колеги,

Во прилог Ви испраќаме Покана за 23 Меѓународен симпозиум за спорт и физичко воспитување на младите , 2 и 3 октомври 2020 година , во  Охрид, Македонија.

Презентираните трудови ќе бидат објавени во меѓународните списанија: RESEARCH IN KINESIOLOGY и ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, кои се презентирани и вклучени со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Text и индексирани во: WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services; COBIB.MK – Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University, Universität Zürich

Со надеж дека ке се видиме на Симпозиумот, примете срдечни поздрави.

ЗАБЕЛЕШКА:

Ораганизаторите ќе ја следат состојбата со пандемијата КОВИД19 и најдоцна до 20 септември ке ве информираат за евентуалната можност за организација на Симпозиумот онлајн. Во случај на онлајн реализација пријавените учесници дополнително ќе добијат информации за платформата и начинот на учество.

Федерација на спортските педагози на Република Македонија
Гордан Стојчевски, претседател на Федерацијата

Превземете ја Поканата Охрид 2020

Сподели
Facebook
Twitter
LinkedIn