ЕВРОПСКИ ДЕН НА СПОРТОТ ВО УЧИЛШТАТА

Федерацијата на Спортските Педагози на Република Македонија на 25 септември ќе го организира „Европскиот Ден на Спортот во Училиштата“. На креативни начини, во услови на

Покана за 16та Меѓународна Научно Стручна Конференција за Спорт и Физичко Образование на Младите

Почитувани колешки и колеги  Во прилог Ви праќаме покана за учество на 16 Меѓународна Научнo Стручна Конференција која ќе се одржи во Куманово, 15 и 16ти  Мај, 2020 година во организација на Федерацијата

20 – ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Почитувани колешки и колеги, Во прилог Ви испраќаме Покана за 20 Меѓународeн научен Симпозиум, за  Спортот и Физчкото образование, ОХРИД, Република Македонија, 30 септември и 1 октомври, 2016 год. Превземете ја Поканата