Rss

Archives for :

19 – ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Во организација на Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија, на 18 и 19 септември 2015 година, во Охрид ќе се одржи 19-тиот Симпозиум за спорт и физичко образование на младите.

Почитувани колешки и колеги,

Во прилог Ви испраќаме покана за 19 Меѓународeн научен Симпозиум, за  Спортот и Физчкото образование, ОХРИД, Република Македонија, 18 и 19 септември, 2015.

Превземете ја Поканата Охрид 2015

Презентираните трудови ќе бидат објавени во меѓународните списанија: RESEARCH IN KINESIOLOGY и ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, кои се презентирани и вклучени со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Text и индексирани во: DOAJ Directory of Open Access Journals; WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services; COBIB.MK – Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University

Со надеж дека ке се видиме на Конференцијата, примите срдечни поздрави.

Федерација на спортските педагози на Република Македонија

проф. д-р Александар Наумовски , претседател на Федерацијата

Гордан Стојчевски, секретар на Федерацијата

 

13 – та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Почитувани колешки и колеги,

Во прилог Ви испраќаме Покана за 13 Научна Меѓународна конференција, 17 и 18 април 2015 год. во Велес, Република Македонија.

Презентираните трудови ќе бидат објавени во меѓународните списанија: RESEARCH IN KINESIOLOGY и ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, кои се презентирани и вклучени со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Text и индексирани во: DOAJ Directory of Open Access Journals; WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services; COBIB.MK – Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University, Universität Zürich

 Со надеж дека ке се видиме на Конференцијата, примите срдечни поздрави.

Федерација на спортските педагози на Република Македонија

проф. д-р Александар Наумовски, претседател на Федерацијата, Душко Сачкарски, секретар на Федерацијата

Превземете ја поканата, Велес, 2015

18 – ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Во организација на Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија, а во соработка со Агенцијата за млади и спорт и Македонскиот олимписки комитет и Сојузот на спортски федерации на Македонија на 26 и 27 септември 2014 година, во Охрид ќе се одржи 18-тиот Симпозиум за спорт и физичко образование на младите.

Превземете ја Поканата Охрид 2014

 

Почитувани колешки и колеги,

Во прилог Ви испраќаме

Покана за 18 Меѓународeн научен Симпозиум,

за  Спортот и Физчкото образование,

ОХРИД, Република Македонија, 26 и 27 септември, 2014.

Презентираните трудови ќе бидат објавени во меѓународните списанија: RESEARCH IN KINESIOLOGY и ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, кои се презентирани и вклучени со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Text и индексирани во: DOAJ Directory of Open Access Journals; WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services; COBIB.MK – Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University

Со надеж дека ке се видиме на Конференцијата, примите срдечни поздрави.

 

Федерација на спортските педагози на Република Македонија

проф. д-р Александар Наумовски , претседател на Федерацијата

Душко Сачкарски, секретар на Федерацијата

12 – та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Основни теми:

РЕЛАЦИИ НА АНТРОПОЛОШКИОТ СТАТУС, ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И МОТОРНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНАТА И МЛАДАТА УЧИЛИШНА ВОЗДРАСТ

Слободни теми од областа на:

ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТОТ И КИНЕЗИОЛОГИЈАТА

ОПШТА ПРОГРАМА

11 април 2014 год(Петок)

09,00-11,00 Регистрација на учесниците.
11,00-11,30 Отворање на Конференцијата.
11,30-12,00 Кафе пауза.
12,00-14,00 Презентирање на трудовите со дискусија.
14,00-15,30 Презентирање на трудовите со дискусија.
15,30-16,30 Пауза за ручек.
16,30-18,30 Презентирање на трудовите со дискусија.

12 април 2014 год(Сабота)

09,00-10,00 Презентирање на трудовите со дискусија.
10,00-13,00 Посета на културно-историски знаменитости во Скопје
14,00           Завршување на Конференцијата.

Превземете ја поканата, Велес, 2014

17 – ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Во организација на Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија, а во соработка со Агенцијата за млади и спорт и Македонскиот олимписки комитет и Сојузот на спортски федерации на Македонија на 20 и 21 септември 2013 година, во Охрид ќе се одржи 17-тиот Симпозиум за спорт и физичко образование на младите.

Превземете ја Поканата Охрид 2013

Информации за хотелот