15-тата меѓународна научна конференција „Современите трендови во физичкото образование и спортот“

Драги колеги, Катедрата за спорт на Софискиот универзитет со задоволство ве поканува на 15-тата меѓународна научна конференција „Современите трендови во физичкото образование и спортот“. Конференцијата

26 – ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Почитувани колеги,  Ве покануваме на 26тиот Симпозиум за Физичко образование, спорт и млади и 18тата Меѓународна научно стручна конференција кои од минатата година во зедничка соработка ги организираат Федерацијата на Спортските

ЕВРОПСКИ ДЕН НА СПОРТОТ ВО УЧИЛШТАТА

Федерацијата на Спортските Педагози на Република Македонија на 25 септември ќе го организира „Европскиот Ден на Спортот во Училиштата“. На креативни начини, во услови на

Покана за 16та Меѓународна Научно Стручна Конференција за Спорт и Физичко Образование на Младите

Почитувани колешки и колеги  Во прилог Ви праќаме покана за учество на 16 Меѓународна Научнo Стручна Конференција која ќе се одржи во Куманово, 15 и 16ти  Мај, 2020 година во организација на Федерацијата

20 – ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Почитувани колешки и колеги, Во прилог Ви испраќаме Покана за 20 Меѓународeн научен Симпозиум, за  Спортот и Физчкото образование, ОХРИД, Република Македонија, 30 септември и 1 октомври, 2016 год. Превземете ја Поканата