Rss

Раководство

Претседател на Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија

Гордан Стојчевски
e-mail: [email protected]
моб.тел. 071 213 140

Секретар на Федарацијата на спортските педагози на Република Македонија

Душко Сачкарски
e-mail: [email protected]
моб.тел. 071 316 881

Одговорен уредник на списанијата
Доц .д-р Билјана Попеска
E-mail: [email protected]edu.mk